لوگی شرکت پژوهش و توسعه رادین

نمایشگاه ها

شرکت پژوهش و توسعه رادین در راستای معرفی محصول منحصربه فرد خود , با حضور در نمایشگاه های هتلداری معتبر داخلی سعی کرده است با ارایه کامل از نرم افزار تلویزیون تعاملی خود به بازدید کنندگان عزیز فضایی رقابتی برای انتخاب محصول بهتر را فراهم کند.

فهرست