لوگی شرکت پژوهش و توسعه رادین
مصاحبه اختصاصی

مصاحبه اختصاصی روزنامه اقتصاد کیش با مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه رادین در حاشیه نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری کیش

مصاحبه اختصاصی

مصاحبه اختصاصی روزنامه معتبر اقتصاد کیش در حاشیه نمایشگاه بین اللملی تخصصی هتلداری کیش
با مدیریت محترم شرکت پژوهش و توسعه رادین در خصوص محصول منحصر به فرد تلویزیون هتلی رادین

 

فهرست