لوگی شرکت پژوهش و توسعه رادین

We create great design

بسته تلویزیون زنده رادین این امکان را به هتلداران عزیز می دهد که یک بار برای همیشه با مشکل تلویزیون زنده با کیفیت پایین که همیشه مورد شکایت مشتریان است غلبه کنند. تلویزیون زنده یکی از مهمترین و پر استفاده ترین ماژول هایی است که در اتاق ها توسط مهمان ها مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت رادین با ارایه این امکان منحصر به فرد تلویزیون های زنده با بالاترین کیفیت را بصورت پایدار در اختیار میهمانان عزیز قرار میدهد.

این بسته شامل ماژول­های Live می­باشد و برای مجتمع­ های مسکونی، تجاری به عنوان جایگزین راهکار آنتن مرکزی توصیه می­گردد :

تعداد مورد
1  سرور Radin Live
2  کارت dvb-t
3 کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق­ها  محصول Live
به تعداد اتاق­ها  ستاپ­ باکس

این بسته شامل ماژول­های Live و Mosaic می­باشد و برای مجتمع­ های مسکونی، تجاری و کاربردهای مانیتورینگ توصیه می­گردد :

تعداد مورد
۱ سرور Radin Live+
۲ کارت dvb-t
۳ کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق­ها محصول Live+
به تعداد اتاق­ها ستاپ­ باکس

 این بسته شامل ماژول­های Live و Time-Shift می­باشد و برای مجتمع ­های مسکونی، تجاری، اقامتی و توصیه می­گردد.

تعداد مورد
۱ سرور Radin Live
۱ سرور Radin TimeShift
۲ کارت dvb-t
۲ کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق ها محصول Live Advanced
به تعداد اتاق ها ستاپ­ باکس

فرض اولیه این  است که تلویزیون زنده تا 24 ساعت قبلی قابل بازگشت به عقب می­باشد.اما امکان افزایش این زمان نیز وجود دارد .

این بسته شامل ماژول­های Live، Mosaic و Time-Shift می­باشد و برای مجتمع ­های مسکونی، تجاری، اقامتی و کاربردهای مانیتورینگ توصیه می­گردد.

تعداد مورد
1 سرور Radin Live+
1 سرور Radin TimeShift
2 کارت dvb-t
3 کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق ها محصول Live Advanced+
به تعداد اتاق ها ستاپ­ باکس

این بسته شامل ماژول­های Live و Time-Shift و PVR می­باشد و برای مجتمع­ های مسکونی، تجاری، اقامتی و کاربردهای مانیتورینگ توصیه می­گردد.

تعداد مورد
۱ سرور Radin Live
۱ سرور Radin TimeShift & PVR
۲ کارت dvb-t
۲ کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق ها محصول  Live Professional
به تعداد اتاق ها ستاپ ­باکس

در ماژول PVR ، پیش فرض ذخیره 1000 ساعت برنامه می­باشد ، اما این ساعت زمان نیز قابل افزایش می باشد .

این بسته شامل ماژول­های Live ، Mosaic، Time-Shift و PVR می­باشد و برای مجتمع ­های مسکونی لوکس، تجاری، اقامتی و کاربردهای مانیتورینگ توصیه می­گردد.

تعداد مورد
۱ سرور Radin Live+
۱ سرور Radin Time-Shift & PVR
۲ کارت dvb-t
۳ کارت dvb-s2 quad
به تعداد اتاق ها محصول  Live Professional+
به تعداد اتاق ها ستاپ­ باکس

این بسته کامل­ترین راهکار برای تلویزیون زنده می­باشد

تلویزیون زنده هتلی
فهرست